27
OCTUBRE
2018
08:00
HORAS
19°
Jáki templom bemutatása - magyarorszagom.hu jáki templom kapu Rátkai László jáki plébános elmondta: a felújítás során komoly régészeti kutatás zajlik majd a 13. századi román stílusú templom belsejében, megtalálhatják akár az egykori Ják nemzetség és a templomot alapító bencés szerzetesek földi maradványait is. A térségben két másik templom
Bélletes kapu – Wikipédia A Jáki templom külső képe. A templom csodálatos módon illik a környező tájba, mesteri elhelyezése miatt már 10–15 km-ről jól látható, mintegy uralja a vidéket. Tömbszerű, zömök sziluettje már messziről felhívja magára a figyelmet. A templomot a déli oldalról körítőfal övezi, rajta a Folnay apát idején (1663-ban) épített díszes kapun léphetünk be a templom
Mátyás-templom jáki templom kapu A jáki templom az egykori jáki bencés apátság monumentális bazilikája a magyarországi román stílusú építészet kiemelkedő, szinte szimbolikus alkotása.A hazai középkori nemzetségi monostorok egyedülálló épségben fennmaradt képviselője, mely művészi gazdagságával, a táj képébe illeszkedő mesteri elhelyezésével hívja fel magára a figyelmet.
Látnivalók - jak.hu Schulek a kapu renoválásához XIII. századi műemlékekre jellemző motívumokat használt fel, így például a jáki templom díszítése is hatással volt a tervező építészre. A Mátyás-toronyhoz közelebb eső Mária-kapu elé Schulek előcsarnokot emelt. Ez védi a XV. századi …
Jáki templom déli kapuja – Köztérkép A jáki templom nyugati homlokzata. A templom nyugati homlokzatán a középkori Magyarország egyik legszebb megmaradt bélletes kapuzata nyílik. A homlokzat falsíkjából kissé előreugrasztott építményben lévő kapu félkör- és csúcsíves bélleteit háromszögletű oromzat fogja össze. A kapu ívmezőjét tartó külső oszlopok egy-egy oroszlán hátán nyugszanak. A
Jáki templom főkapu – Ingatlanjegyzetek jáki templom kapu A jáki bencés apátsági templom főkapuja. A kapu homlokzatán Krisztus és a 12 apostol életnagyságú szobrai láthatók. A bejárat feletti timpanonban Krisztus két. Megcsodáltuk a magyarországi román építészet legszebb kincsét, a dúsan díszített Főkaput. Majd a templom északi oldala mentén haladtunk. Annál szebb a főkapu, mely a jáki temploméval vetekedik. Az
Jáki templom - alon.hu A jáki templom nemcsak hazai szemmel páratlan alkotás. A román kori épület gótikába hajló díszítéseivel, rafinált arányaival szelíden emlékeztet elmúlásra és örökkévalóságra. A jáki templom különös ötvözete a földi és égi szépségnek. Tankönyvekben is gyönyörű, de valódi arca csak a hűvös falak tövében rajzolódik ki igazán..
Művészettörténet - 8. évfolyam | Sulinet Tudásbázis A kapu két oldalán lévő fülkékben a gyermekét tartó Madonna és az oroszlánnal küzdő Sámson szobrai kerültek. Ami talán nem annyira köztudott, ettől is érdekes: hogy a jáki templom a középkorban nem volt ennyire szürke és dísztelen, hanem belseje festett és színezett volt. A falu legrégebbi temploma nem ez Hanem a templom főhomlokzatával szembeni kis kápolna, a
Jáki templom főkapu – Ingatlanjegyzetek jáki templom kapu A Jáki templom története. A Ják nemzetségből származó földbirtokos alapította itt kolostort és templomot, utóbbi építése 1214-ben kezdődött és egészen 1256-ig húzódott el. Sajnos a történelem viharainak és a török pusztításának köszönhetően a kolostornak ma már nyoma sincs, ellenben a templom -többszöri restaurálás után- ma is büszkén magasodik a jáki
15. Jáki templom – MiniMagyarország Szarvas jáki templom kapu A jáki templom főbejárata, a nyugati kapu pompás bélletes díszítésű kapuja, a magyarországi románkori építészet egyik legszebb példája. A bélletes kapu a román kori templomépítészet egyik jellemző építészeti és épületszobrászati alkotása. Főbb jellemzői. A bélletes kapuban fokozatosan szűkülő kapuzatok sorakoznak, melyek díszítése egységes
Despejado
lakossági kapujófogás toyota corollaapk wishnlcafe.hu napi horoszkópéves horoszkóp 2018 skorpióhétvégi horoszkóp femcafebingo lyricswish-homekapu jófogástelevíziós wish

ENTRAR